• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
ساگار

« ساگار بطور عمده جهت پخت صحیح و بدون نقص ظروف چینی، قطعات سرامیکی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. »