• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
ساگار چهارگوش پله دار

 

box-saggar-240-260d

 

 

جهت دریافت فایل pdf روی این گزینه کلیک کنید.

ساگار چهارگوش پله دار

Type: 240*260 D

H= 40, 50, 80 mm