• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
ساگار چهارگوش ساده

box-saggar-240-260f

 

 

جهت دریافت فایل pdf روی این گزینه کلیک کنید.

ساگار چهارگوش ساده

Type: 240*260 F
H=40, 50, 80 mm