• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
ستر

« ستر، جهت پخت انواع ظروف چینی و در کوره های دکور و لعاب پخت سریع کاربرد دارد. »