• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
Cylinder Support

« جهت آرایش واگن های کوره صنایع مختلف سرامیک، به غیر از صفحه و ستر نیاز به انواع مختلف پایه می باشد که شرکت ساگار توانایی تولید انواع پایه جهت کار بردهای متنوع را دارد. »

cylinder-support-70a

cylinder-support-70c

cylinder-support-70d

 

جهت دریافت فایل pdf روی این گزینه کلیک کنید.

Cylinder Support