• فارسی
  • English
Developed by azaript.com
پایه استوانه ای 47*120

« جهت آرایش واگن های کوره صنایع مختلف سرامیک، به غیر از صفحه و ستر نیاز به انواع مختلف پایه می باشد که شرکت ساگار توانایی تولید انواع پایه جهت کار بردهای متنوع را دارد. »

 

support-120-47

جهت دریافت فایل pdf روی این گزینه کلیک کنید.

پایه استوانه ای توپر

120*47